Oświadczenie Rządowe z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Umowy w sprawie Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej "INTELSAT", sporządzonej w Waszyngtonie dnia 20 sierpnia 1971 r.

Show content in full window
Published text:
Document type:
Oświadczenie rządowe
Date of announcement:
1994-03-14
Date of entry into force:
1994-11-02
Date of binding force:
1994-11-02
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)