Umowa w sprawie Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej "INTELSAT", sporządzona w Waszyngtonie dnia 20 sierpnia 1971 r.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Umowa międzynarodowa
Date of announcement:
1993-04-30
Date of entry into force:
1993-12-15
Date of binding force:
1993-12-15
Executory orders (1)