Wyszukiwanie

wyścigi konne

Liczba znalezionych aktów: 51.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1174 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych
Dz.U. 2021 poz. 36 obowiązujący Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
Dz.U. 2020 poz. 1354 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyścigach konnych
Dz.U. 2019 poz. 1495 obowiązujący Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
Dz.U. 2017 poz. 2132 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
Dz.U. 2017 poz. 194 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyścigach konnych
Dz.U. 2016 poz. 967 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o wyścigach konnych
Dz.U. 2016 poz. 536 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych
Dz.U. 2015 poz. 642 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyścigach konnych
Dz.U. 2011 nr 214 poz. 1272 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu organizowania wyścigów konnych oraz uczestnictwa w tych wyścigach
Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1254 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla toru wyścigowego
Dz.U. 2008 nr 157 poz. 986 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigowa, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego
Dz.U. 2008 nr 157 poz. 985 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych
Dz.U. 2007 nr 133 poz. 921 uchylony Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
Dz.U. 2007 nr 2 poz. 21 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1832 obowiązujący Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2812 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2675 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla toru wyścigowego
Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2058 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu organizowania wyścigów konnych oraz uczestnictwa w tych wyścigach
Dz.U. 2004 nr 153 poz. 1617 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych
Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1281 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych.
Dz.U. 2002 nr 137 poz. 1158 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1433 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1432 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych.
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1103 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych.
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1008 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat uiszczanych na rzecz Polskiego Klubu Wyścigów Konnych za wydanie zezwolenia na organizowanie wyścigów konnych, za udzielenie zezwolenia na kierowanie stajnią wyścigową i licencji na trenowanie koni oraz dosiadanie (powożenie koni), a także pełnienie funkcji sędziego wyścigowego oraz za rejestrację barw wyścigowych i zgłoszenie konia do wyścigów.
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1007 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego.
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1006 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych.
Dz.U. 2001 nr 11 poz. 86 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych.
Dz.U. 1985 nr 49 poz. 260 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gier losowych i totalizatorów.
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 54 uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1980 nr 15 poz. 53 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gier losowych i totalizatorów.
Dz.U. 1976 nr 26 poz. 154 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 1976 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gier losowych i totalizatorów.
Dz.U. 1976 nr 19 poz. 122 uchylony Ustawa z dnia 20 maja 1976 r. o grach losowych i totalizatorach.
Dz.U. 1973 nr 13 poz. 97 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 5 kwietnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad przeprowadzania wzajemnych zakładów na wyścigach konnych.
Dz.U. 1959 nr 5 poz. 33 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 3 stycznia 1959 r. w sprawie prowadzenia krajowych ksiąg koni zarodowych pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej i czystej krwi angloarabskiej.
Dz.U. 1958 nr 11 poz. 40 uchylony Ustawa z dnia 25 lutego 1958 r. o zmianie ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. o wyścigach konnych.
Dz.U. 1950 nr 20 poz. 173 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o wyścigach konnych.
Dz.U. 1937 nr 8 poz. 65 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 stycznia 1937 r. o zmianach w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 23 lipca 1925 r. o warunkach funkcjonowania oraz organizacji wzajemnych zakładów (totalizatora) na torach wyścigowych towarzystw wyścigów konnych oraz o sposobie prowadzenia rachunkowości tych zakładów.
Dz.U. 1936 nr 79 poz. 552 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 września 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyścigach konnych.
Dz.U. 1936 nr 56 poz. 408 Ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. o zmianie ustawy z dnia 22 czerwca 1925 r. o wyścigach konnych.
Dz.U. 1930 nr 53 poz. 454 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 1 lipca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Komunikacji w sprawie wprowadzania (przywozu) z zagranicy koni do uczestniczenia w wyścigach.
Dz.U. 1930 nr 47 poz. 402 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 czerwca 1930 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 23 lipca 1925 roku o warunkach funkcjonowania oraz organizacji wzajemnych zakładów (totalizatora) na torach wyścigowych towarzystw wyścigów konnych oraz o sposobie prowadzenia rachunkowości tych zakładów.
Dz.U. 1925 nr 81 poz. 556 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 23 lipca 1925 r. o warunkach funkcjonowania oraz organizacji wzajemnych zakładów (totalizatora) na torach wyścigowych towarzystw wyścigów konnych oraz o sposobie prowadzenia rachunkowości tych zakładów.
Dz.U. 1925 nr 74 poz. 512 uchylony Ustawa z dnia 22 czerwca 1925 r. o wyścigach konnych.
M.P. 1994 nr 34 poz. 285 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 13 czerwca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia prawideł wyścigowych wyścigów konnych.
M.P. 1991 nr 14 poz. 92 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 marca 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia prawideł wyścigowych wyścigów konnych.
M.P. 1990 nr 20 poz. 162 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 maja 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia prawideł wyścigowych wyścigów konnych.
M.P. 1987 nr 8 poz. 74 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 marca 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia prawideł wyścigowych wyścigów konnych.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1542 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Państwowych Gospodarstw Rolnych z dnia 11 grudnia 1951 r. w sprawie składu osobowego i regulaminu czynności Komitetu do Spraw Wyścigów Konnych.
M.P. 1951 nr 84 poz. 1157 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Państwowych Gospodarstw Rolnych z dnia 31 lipca 1951 r. w sprawie ustalenia prawideł wyścigowych wyścigów konnych.