Oświadczenie rządowe z dnia 2 lipca 1924 r. w sprawie złożenia przez Rząd Republiki Czeskosłowackiej dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji Rzymskiej z dnia 6 kwietnia 1922 roku, podpisanej przez Austrję, Włochy, Polskę, Rumunję, Królestwo Serbów, Kroatów i Słoweńców, Czechosłowację i Węgry, a dotyczącej spraw archiwalnych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Oświadczenie rządowe
Data wydania:
1924-07-02
Podstawa prawna (1)