Oświadczenie Rządowe z dnia 1 lipca 1932 r. w sprawie złożenia przez Monako dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej, dotyczącej utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Urzędu Chemji, podpisanej w Paryżu dnia 29 października 1927 r.

Show content in full window
Published text:
Document type:
Oświadczenie rządowe
Date of publication:
1932-07-25
Date of announcement:
1932-07-01
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)