Konwencja międzynarodowa dotycząca utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Urzędu Chemji, podpisana w Paryżu dnia 29 października 1927 r.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Konwencja
Date of publication:
1932-05-11
Date of announcement:
1930-09-01
Executory orders (2)