Ustawa z dnia 31 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o usuwaniu nieczystości i wód opadowych.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Document type:
Ustawa
Date of publication:
1938-04-11
Date of announcement:
1938-03-31
Date of entry into force:
1938-04-11
Date of binding force:
1938-04-11
Issuing authority:
  • SEJM
Keywords:
Amended acts (1)
Executory orders (1)