There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1950 r. w sprawie przekazania do postępowania arbitrażowego niektórych sporów o prawa majątkowe.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1950-05-05
Date of entry into force:
1950-05-23
Date of binding force:
1950-05-23
Date of repeal:
1975-12-01
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Keywords:
    Legal basis (1)
    References (1)
    Amending acts (1)
    Repeals arising from (1)