Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 5 maja 1950 r. w sprawie przekazania do postępowania arbitrażowego niektórych sporów o prawa majątkowe.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1955-02-19
Date of entry into force:
1955-02-28
Date of binding force:
1955-02-28
Date of repeal:
1975-12-01
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Keywords:
    Legal basis (1)
    Amended acts (1)
    Repeals arising from (1)