There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1964 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych, kwalifikacji i uposażeń pracowników administracyjnych i obsługi Głównej Komisji Arbitrażowej.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1964-10-12
Date of entry into force:
1964-10-21
Date of binding force:
1964-07-01
Date of repeal:
1975-12-01
Issuing authority:
 • RADA MINISTRÓW
Obligated authority:
 • PREZ. GŁÓWNEJ KOMISJI ARBITRAŻOWEJ
Keywords:
  Legal basis (3)
  Amended acts (1)
  References (4)
  Amending acts (2)
  Repeals arising from (1)