Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk służbowych, kwalifikacji i uposażeń pracowników administracyjnych i obsługi Głównej Komisji Arbitrażowej.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1973-04-14
Date of announcement:
1973-04-04
Date of entry into force:
1973-04-14
Date of binding force:
1973-01-01
Date of repeal:
1975-12-01
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (3)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)