There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 17 lutego 1970 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunalnych oczyszczalniach ścieków.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1970-02-17
Date of entry into force:
1970-04-01
Date of binding force:
1970-04-01
Date of repeal:
1993-10-29
Issuing authority:
  • MIN. GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Legal basis (1)
Amending acts (1)
Repealing acts (1)