Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1993-10-01
Date of entry into force:
1993-10-28
Date of binding force:
1993-10-28
Issuing authority:
  • MIN. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (2)