Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1972 r. w sprawie przekazania orzecznictwa w zakresie przestępstw i wykroczeń skarbowych organom administracji finansowej prezydiów rad narodowych stopnia powiatowego.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1972-12-16
Date of entry into force:
1973-01-01
Date of binding force:
1973-01-01
Date of repeal:
1975-06-01
Issuing authority:
  • MIN. FINANSÓW
Keywords:
    Legal basis (1)
    Amended acts (1)
    Repealing acts (1)