Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 1975 r. w sprawie właściwości terenowych organów administracji państwowej w sprawach karnych skarbowych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1975-06-26
Date of announcement:
1975-06-10
Date of entry into force:
1975-06-26
Date of binding force:
1975-06-01
Date of repeal:
1983-01-01
Issuing authority:
  • MIN. FINANSÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (1)
References (1)
Repeals arising from (1)