There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 29 marca 1973 r. w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1973-04-20
Date of announcement:
1973-03-29
Date of entry into force:
1973-05-01
Date of binding force:
1973-05-01
Date of repeal:
1976-01-20
Issuing authority:
  • MIN. HANDLU ZAGRANICZNEGO
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (3)
References (1)
Amending acts (1)
Repealing acts (1)