Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 24 stycznia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1975-02-01
Date of announcement:
1975-01-24
Date of entry into force:
1975-02-01
Date of binding force:
1975-02-01
Date of repeal:
1976-01-20
Issuing authority:
  • MIN. HANDLU ZAGRANICZNEGO I GOSPODARKI MORSKIEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repealing acts (1)