Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 1978 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.

Show content in full window
Published text:
Document type:
Oświadczenie rządowe
Date of publication:
1978-03-13
Date of announcement:
1978-02-08