Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1986-12-30
Date of announcement:
1986-12-15
Date of entry into force:
1987-01-01
Date of binding force:
1987-01-01
Date of repeal:
1989-01-01
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Obligated authority:
  • MIN. ROLNICTWA, LEŚNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
Legal basis (3)
Legal basis with article (8)
Amended acts (1)
References (3)
Repeals arising from (1)