Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 lutego 1988 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych jednostek organizacyjnych resortu rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
1988-03-25
Data wydania:
1988-02-16
Data wejścia w życie:
1988-04-01
Data uchylenia:
1995-08-07
Uwagi:
część dotycząca mandatów karnych utraciła moc 18.10.2002 r. na podstawie art. 12 - Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1149
Organ wydający:
  • MIN. ROLNICTWA, LEŚNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Akty uchylone (3)
Odesłania (12)
Akty uchylające (1)