There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 1990 r. w sprawie zasad i trybu wydawania oraz rozpowszechniania wojewódzkich dzienników urzędowych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1990-10-10
Date of entry into force:
1990-11-02
Date of binding force:
1990-11-02
Date of repeal:
1999-02-01
Issuing authority:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (1)
References (3)
Amending acts (1)
Repeals arising from (1)