Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wydawania oraz rozpowszechniania wojewódzkich dzienników urzędowych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1994-05-04
Date of entry into force:
1994-05-28
Date of binding force:
1994-05-28
Date of repeal:
1999-02-01
Issuing authority:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)