Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 września 1991 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-10-30
Date of announcement:
1991-09-27
Date of entry into force:
1991-11-14
Date of binding force:
1991-11-14
Date of repeal:
1995-01-01
Issuing authority:
  • MIN. ŁĄCZNOŚCI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Acts deemed repealed (1)
Repealing acts (1)