Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 1991 r. w sprawie wykładni art. 20 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Show content in full window
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Uchwała
Date of publication:
1991-11-19
Date of announcement:
1991-11-06
Date of entry into force:
1991-12-04
Date of binding force:
1991-12-04
Date of repeal:
1997-10-17
Remarks:
na podstawie art. 239 ust.3 Konstytucji uchwały TK w sprawie ustalenia wykładni ustaw straciły moc powszechnie obowiązującą z dniem 17.10.1997 r.
Issuing authority:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Legal basis (2)
Legal basis with article (2)
Judgement of the Constitutional Tribunal for the act (1)
References (1)
Repeals arising from (1)