Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1991 r. w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-11-22
Date of announcement:
1991-11-20
Date of entry into force:
1991-11-22
Date of binding force:
1991-11-22
Date of repeal:
1992-10-09
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealing acts (1)