Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
wygaśnięcie aktu
Document type:
Obwieszczenie
Date of publication:
1991-11-28
Date of announcement:
1991-10-10
Date of expiry:
2001-02-28
Issuing authority:
  • MARSZAŁEK SEJMU
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Consolidated for (1)