There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania i zakresu działania Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, organizacji i zakresu działania dyrekcji okręgowych dróg publicznych i jednostek im podległych oraz drogowej służby liniowej.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-12-16
Date of announcement:
1991-12-02
Date of entry into force:
1991-12-16
Date of binding force:
1991-12-16
Date of repeal:
1999-01-01
Remarks:
Objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 1992 r. Nr 65 poz. 332 z dniem 31 sierpnia 1992 r.
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Obligated authority:
  • MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (2)
Amended acts (1)
Executory orders (1)
Amending acts (1)
Repeals arising from (1)