Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1992 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie powołania i zakresu działania Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, organizacji i zakresu działania dyrekcji okręgowych dróg publicznych i jednostek im podległych oraz drogowej służby liniowej.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1992-06-25
Date of announcement:
1992-06-12
Date of entry into force:
1992-06-25
Date of binding force:
1992-06-25
Date of repeal:
1999-01-01
Remarks:
objęte tekstem jednolitym Dz.U. z 1992 r. Nr 65, poz. 332 z dniem 31 sierpnia 1992 r.
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (3)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)