Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-12-16
Date of announcement:
1991-11-05
Date of entry into force:
1991-12-31
Date of binding force:
1991-12-31
Date of repeal:
2003-01-01
Issuing authority:
  • MIN. OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repealed acts (1)
References (1)
Repeals arising from (1)