Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wody.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-12-16
Date of announcement:
1991-11-05
Date of entry into force:
1991-12-31
Date of binding force:
1991-12-31
Date of repeal:
2002-01-01
Issuing authority:
  • MIN. OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (2)
Acts deemed repealed (1)
References (1)
Repeals arising from (1)