Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia do dnia 31 grudnia 1991 r. pobierania ceł od niektórych towarów.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
wygaśnięcie aktu
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-12-24
Date of announcement:
1991-12-12
Date of entry into force:
1992-01-01
Date of binding force:
1992-01-01
Date of expiry:
1992-02-28
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Acts deemed repealed (2)