There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie rodzaju i wysokości zabezpieczenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności za czynności agencji celnej.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-12-24
Date of announcement:
1991-12-12
Date of entry into force:
1992-01-01
Date of binding force:
1992-01-01
Date of repeal:
1998-01-01
Issuing authority:
  • MIN. WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amending acts (2)
Repeals arising from (1)