Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-12-30
Date of announcement:
1991-12-20
Date of entry into force:
1992-01-01
Date of binding force:
1992-01-01
Date of repeal:
1995-02-01
Issuing authority:
  • MIN. FINANSÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (6)
Amended acts (1)
Repealing acts (1)