Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych i niektórych napojów alkoholowych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-12-31
Date of announcement:
1991-12-16
Date of entry into force:
1992-01-01
Date of binding force:
1992-01-01
Date of repeal:
1992-04-07
Issuing authority:
  • MIN. WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repealed acts (1)
Repealing acts (1)