Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 1994 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu podczas udzielania lub w związku z udzielaniem pomocy Wojskowym Służbom Informacyjnym.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1994-07-07
Date of entry into force:
1994-08-10
Date of binding force:
1994-08-10
Date of repeal:
2003-08-23
Issuing authority:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
References (3)
Repeals arising from (1)