There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Ustawa
Date of publication:
1995-08-22
Date of announcement:
1995-06-08
Date of entry into force:
1995-10-20
Date of binding force:
1995-10-20
Remarks:
przepis art.1 pkt 39 i 40 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. a przepis art.1 pkt 74 wchodzi w życie z dniem 22 sierpnia 1995 r.
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. FINANSÓW
Amended acts (3)
Acts deemed repealed (6)
References (5)
Executory orders (1)
Amending acts (2)