Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
akt jednorazowy
Document type:
Ustawa
Date of publication:
1995-11-15
Date of announcement:
1995-09-29
Date of entry into force:
1995-11-30
Date of binding force:
1995-11-30
Issuing authority:
  • SEJM