Akt wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżeń dotyczących wyłączenia obowiązkowej jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości oraz obowiązkowego arbitrażu, które Polska złożyła przy ratyfikacji lub przystąpieniu do niektórych umów międzynarodowych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
akt jednorazowy
Document type:
Umowa międzynarodowa
Date of announcement:
1997-04-30
Date of entry into force:
1997-10-16
Date of binding force:
1997-10-16
Executory orders (1)