Oświadczenie Rządowe z dnia 23 stycznia 1998 r. w sprawie wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżeń dotyczących wyłączenia obowiązkowej jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości oraz obowiązkowego arbitrażu, które Polska złożyła przy ratyfikacji lub przystąpieniu do niektórych umów międzynarodowych.

Show content in full window
Published text:
Document type:
Oświadczenie rządowe
Date of announcement:
1998-01-23
Date of entry into force:
1998-03-31
Date of binding force:
1998-03-31
Legal basis (1)