Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1998-06-08
Date of entry into force:
1998-07-03
Date of binding force:
1998-07-03
Date of repeal:
1999-01-01
Issuing authority:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
References (1)
Repeals arising from (1)