There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1995 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1995-06-09
Date of entry into force:
1995-07-01
Date of binding force:
1995-07-01
Date of repeal:
1999-01-01
Issuing authority:
  • MIN. SZEF URZĘDU RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (5)
References (1)
Amending acts (2)
Repeals arising from (1)