There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1990 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1990-08-17
Date of announcement:
1990-08-01
Date of entry into force:
1990-08-27
Date of binding force:
1990-08-27
Date of repeal:
1995-07-01
Issuing authority:
  • MIN. SZEF URZĘDU RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
References (1)
Amending acts (4)
Repealing acts (1)