Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 26 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1994-05-26
Date of entry into force:
1994-06-17
Date of binding force:
1994-06-17
Date of repeal:
1995-07-01
Issuing authority:
  • MIN. SZEF URZĘDU RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
References (1)
Repealing acts (1)