Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 1998 r zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1998-10-15
Date of entry into force:
1998-11-07
Date of binding force:
1998-11-07
Date of repeal:
1999-01-01
Issuing authority:
  • MIN. FINANSÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repealing acts (1)