There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1998-04-02
Date of entry into force:
1998-04-25
Date of binding force:
1998-04-25
Date of repeal:
1999-01-01
Issuing authority:
  • MIN. FINANSÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (3)
Amending acts (1)
Repealing acts (1)