There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1993-12-20
Date of entry into force:
1994-01-21
Date of binding force:
1994-01-21
Date of repeal:
1998-04-25
Issuing authority:
  • MIN. WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
Legal basis (1)
Legal basis with article (2)
Repealed acts (3)
Amending acts (2)
Repealing acts (1)