Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 27 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1987-04-28
Date of announcement:
1987-03-27
Date of entry into force:
1987-04-28
Date of binding force:
1987-04-28
Date of repeal:
1994-01-21
Issuing authority:
  • MIN. HANDLU ZAGRANICZNEGO
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repealing acts (1)