Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2000 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
2000-03-13
Date of entry into force:
2000-03-13
Date of binding force:
2000-01-01
Date of repeal:
2001-01-01
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealing acts (1)