There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2001-02-23
Date of announcement:
2001-02-22
Date of entry into force:
2001-02-23
Date of binding force:
2001-01-01
Date of repeal:
2004-04-09
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (1)
Amending acts (1)
Repeals arising from (1)