Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską, w stosunkach z Republiką Słowacką, Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt jednorazowy
Typ dokumentu:
Dokument wypowiedzenia
Data wydania:
2000-06-28
Data wejścia w życie:
2000-06-28
Data obowiązywania:
2000-06-28